"ธุรกิจกำลังเผชิญหน้ากับกระบวนทัศน์ใหม่ของการปฎิวัติอุตสาหกรรมสมัยใหม่ PEOPLE INNOVATION KNOWLEDGE